Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Sayfasına Hoş Geldiniz

Bölüm Tanıtımı | Haberler | Çalışmalar

Bölüm Tanıtımı

TANIMI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında; Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-18 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceri kazanan, okul öncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp, uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı makine, araç ve gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki meslekî ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözümleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik eleman olarak yetişmelerini amaçlayan alandır. BÖLÜMÜN AMAÇLARI 1.Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini kavrar. 2.0-18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini ve gelişimlerine etki eden etmenleri kavrar. 3.Anne ve çocuk sağlığının önemini kavrar. 4.Özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanır. 5.Temel beslenme ilke ve esaslarına dayalı olarak süt çocuğu,oyun-okul çocuğu ve ergenlikte beslenmenin önemini, özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, problemlerini ve yetersizliklerini kavrar. 6.0-18 yaş çocuklarına, hamile ve emziklilere uygun mönü hazırlama ve uygulama becerisi kazanır. 7.Çocukta beden ve ruh sağlığının önemini benimser. 8.İlk yardım konusunda temel bilgi ve beceri kazanır.1 9.Bilgisayar konusunda bilgi ve kullanma becerisi kazanır. 10.Çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmada iletişimin önemini kavrar. 11.Okul öncesi eğitimin amaçlarını, okul öncesi eğitim kurumlarını, işlevlerini ve özelliklerini kavrar. 12.Okul öncesi eğitim kurumları için ilkelerine uygun eğitim programı hazırlar ve uygular. 13.Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılacak eğitici araç-gereç ve oyuncakları tekniğine uygun olarak hazırlar ve kullanır. 14.Özel eğitim gerektiren çocuklar için ilkelerine uygun eğitim ortamı düzenler. 15.Okul öncesi dönem çocuğunda yaratıcılığın önemini kavrar, çeşitli yaratıcı çocuk etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular. 16.Okul öncesi eğitimde okul-aile birliğinin önemini, okula ve aileye düşen sorumlulukları kavrar. 17.Okul öncesi eğitim kurumu açma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır. 18.Sağlıklı bir toplum oluşmasında okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve eğitim özelliklerini bilmenin önemini benimser. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi,beceri,tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren,çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen (fiziksel,psiko-motor,zihinsel,dil,sosyal ve duygusal),plan yapan,uygulayan,insan ilişkileri ve empatiye önem veren,çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan,özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan;drama,basit beden eğitimi hareketleri,müzik çalışmaları,sanat ve ana dili etkinlikleri yapan,çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alanıdır. Meslek elemanları,Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri,ilköğretim okulları ile Resmi ve özel kurumların kreş,yuva,anaokulu,ana sınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumlarında ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler. Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş,bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır.Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER Okul öncesi eğitim kurumların da öğretmen yardımcısı olmak isteyenlerin;alan bilgisine sahip,görme, işitme problemi olmayan Türkçe’yi doğru kullanan,görgü kurallarını bilen ve uygulayan,fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olan,ekip çalışmasına uygun,hoşgörülü,iş disiplinine sahip.planlı,organizasyon yapabilen,pratik,problem çözme becerisine sahip,sabırlı kimseler olmaları gerekir.Bu elemanların ayrıca çocuğun kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olması gerekir. İŞ BULMA İMKANLARI Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin,özel yuva ve anaokullarının,gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı genişleyen bir meslektir.Kız meslek lisesi çocuk gelişimi eğitimi mezunları,kreş,yuva,anaokulu,ana sınıfı ve çocuk kulüplerinde ve özel eğitim okullarında ,öğretmen yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar. Özel kreşlerde çalışan çocuk bakıcılarında kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü bitirmiş olma şartı aranmaktadır. ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL Yüksek öğretim lisans programları 4 yıl Anaokulu öğretmenliği 4yıl (Sözel) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4 yıl (E.A) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenliği 4yıl (Sözel) Görme engelliler öğretmenliği 4yıl (Sözel) İşitme engelliler öğretmenliği 4 yıl (Sözel) Okul öncesi öğretmenliği 4 yıl (E.A) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ( Açık Öğretim) 4 yıl Sosyal hizmetler yüksek okulu 4 yıl (E.A) Üstün zekalılar öğretmenliği 4 yıl (E.A) Zihinsel engelliler öğretmenliği 4 yıl (Sözel) Sınavsız yerleşilebilecek meslek yüksek okulu Çocuk gelişimi 2 yıl

Bölüm Öğretmenleri
Sevgi HERDEM
Müdür Yardımcısı
Melahat ŞEN
Bölüm Şefi
Emine KARCI
Atölye Şefi
Suzan SOLAK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Emine ERKUŞ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Hülya DURKAN
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
AYŞE CANSEL TAN
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Ruhuye BÜYÜKATEŞ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Hülya Yıldırım
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Kevser ÇAĞLAR
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Birsen YAVUZ
Okul Öncesi Öğretmeni
DUYURULAR
22.03.2014
YGS'ye girecek olan tüm öğrenci ve mezunlarımıza başarılar dileriz..
24.11.2013
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.
29.10.2013
Cumhuriyetimizin 90. Yılı Kutlu Olsun!!
16.09.2013
Yeni Eğitim Öğretim Yılında Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz.
14.06.2013
Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dileriz.
29.10.2012
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun.
16.09.2012
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı'nda Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz.
09.08.2012
Başarısız Olunan Dersler için Ortalama Yükseltme Sınavı Açılacaktır.
08.06.2012
Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dileriz..
09.04.2012
Web Sayfamız Güncellenmiştir!!
08.04.2012
Anketimiz Yenilendi. Katılımlarınızı Bekliyoruz..
24.10.2011
FOTOĞRAF ÇEKİMİ
24.10.2011
AND 12. SINIF VELİ TOPLANTISI 25/10/2011 DE SAAT 11:00DE YAPILACAKTIR.
25.08.2011
Meslek Lisesi "10. Sınıf Alana geçiş" yerleştirme sonuçları açıklanmıştır
25.08.2011
Kayıtlar okul müdürlüklerince 25 Ağustos-7eylül 2011 arasında yapılacaktır
30.06.2011
Ortalama yükseltme sınavları 04/07/2011 tarihinde başlayacaktır
14.05.2011
15/05/2011 saat 11.00 Okulumuzda veli toplantısı yapılacaktır
04.04.2011
Web Sitemiz Yenilendi..
ANKET
Size göre okulumuzun en avantajlı yönü hangisi?
Fiziki Şartlar
Eğitim Kalitesi
Sosyal Faaliyetler
Proje Başarıları
İş Bulma Olanakları
Tarih:
Yazılım & Tasarım: Bilişim Teknolojileri Bölümü © 2011
e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi Mebbis Emezun Bu Benim Eserim Eğitim Portalı Kamu Hizmet Standartları Genelgesi İnternet Radyo TV Avrupa Okul Ağı